Inzet van teams

De inzet van teams kan om veel redenen nodig zijn. Denk hierbij aan:

  • Ernstige productieverstoringen die tot grote uitval leiden en niet op korte termijn oplosbaar zijn.
  • Procesveranderingen die tot extra doorlooptijd en procesuitval leiden.
  • Seizoensgebonden werkzaamheden of eindejaarswerkzaamheden die niet door de huidige bezetting weggewerkt kunnen worden.
  • Op projectbasis oplossen van vervuiling in het systeem.

Operational Plus hanteert bij de inzet van teams een persoonlijke benadering. Indien gewenst, nemen wij een deel van de analyse van het probleem van u over en zoeken naar de best passende oplossing. U kunt het team zelf aansturen, of dit overlaten aan Operational Plus, bijvoorbeeld door ook een van onze teamleiders in de arm te nemen. Gedurende het gehele proces zorgen wij voor duidelijke managementrapportages en voortgangbewaking en voeren wij interne en externe kwaliteitschecks uit op de werkzaamheden.